Němčice pravidla lovu:

411 101  Želivla 1

Přítok Sázavy, od jezu v Souticích až k hrázi údolní nádrže Želivka. Lov z loďky povolen.

 

 
 
 
 
 
 
Data map ©2013 Google - Podmínky použi

 

 

411 105   Sedlický potok 1   ( správou revíru a výkonem rybářské stráže je pověřena MOČRS Hulice.)

Přítok Želivky. Revír tvoří vodárenská předzdrž Němčice. Lov ryb udicí je povolen jen ve vyznačených místech – vyznačeno tabulemi. Lov ryb na vodárenské předzdrži je omezen rozhodnutím KHES Praha a podmínky lovu ryb jsou určeny Statutem rybářského obhospodařování pro představnou nádrž Němčice. Statut vychází z uzavřené nájemní smlouvy mezi ČRS SÚS a podnikem Povodí Vltavy. Každý lovící obdrží k místence Statut, který si prostuduje a před zahájením lovu podepíše, že souhlasí s podmínkami lovu ryb. Celosvazové a územní povolenky na mimopstruhové revíry platí pouze spolu s místenkou vydanou SÚS ČRS; vydávají MO ČRS Hulice, Soutice, Dolní Kralovice, Vlašim a Kožlí. Parkování povoleno na vyhrazených místech.       
Úlovky cejna, plotice, karasů a jejich hybridů se nezapočítávají do celkového množství denních úlovků.

 

 
 
 
 
 
 
Data map ©2013 Google - Podmínky použ

 

 

411 106  Sedlický potok 2

Přítok Želivky, Sázavy, Vltavy. Od bývalého Leského mlýna  až k pramenům včetně všech přítoků.  Strojetický rybník není součástí revíru.