Všechny informace o uvedených rybách najdete na níže uvedené adrese.

 

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/stika-obecna/

 

RYBY NAŠICH VOD

 

štika obecná

 

sumec velký

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/sumec-velky/

 

Každý ekosystém by měl mít na vrcholku potravní pyramidy dravce, který prakticky nemá přirozeného nepřítele. V řadě našich vod hraje tuto roli sumec velký. I když v mládí má určitě dost nepřátel, v dospělosti nakonec dosáhne takových rozměrů, že jediným jeho nepřítelem je člověk.

 

kapr obecný

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/kapr-obecny/

Kapr obecný je původně říční rybou obývající východní Evropu a velkou část Asie. Díky některým svým vlastnostem je ale dnes jednou z nejhojnějších a nejrozšířenějších ryb světa a najdeme ho prakticky na všech kontinentech.

 

ostroretka stěhovavá

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/ostroretka-stehovava/

 

Ostroretka stěhovavá je druhem, který se u nás kdysi vyskytoval jen v moravské části státu, přesněji řečeno, v tocích patřících do povodí Dunaje nebo Odry. V povodí Labe, tedy prakticky na celém území Čech se nevyskytovala. Dnes se tu však vyskytuje na mnoha místech, protože sem byla vysazena (a je vysazována doposud).

 

pstruh obecný

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/pstruh-obecny/

Pstruh obecný je široce známým druhem ryby. Znají ho dokonce i ti, kdo se s ním v životě ani nesetkali. Je to zřejmě tím, že se stal do jisté míry symbolem – symbolem čistých vod, divoké nedotčené přírody nebo nespoutané divokosti a životní síly. Pro někoho smbolizuje lov pstruhů samotnou sportovní rybařinu a pstruha si snadno vybaví i ti, kdo na rybách upřednostňují jejich kulinářskou stránku.

 

lipan podhorní

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/lipan-podhorni/

parma obecná

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/parma-obecna/

bolen dravý

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/bolen-dravy/

candát obecný

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/candat-obecny/

hlavatka obecná

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/hlavatka-podunajska/

jelec jesen

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/jelec-jesen/

jelec tloušť

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/jelec-tloust/

lín obecný

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/lin-obecny/

pstruh duhový

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/pstruh-duhovy/

siven americký

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/siven-americky/

úhoř říční

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/uhor-ricni/

mník jednovousý

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/mnik-jednovousy/

losos obecný

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/losos-obecny/

karas obecný

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/karas-obecny/

karas stříbřitý

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/karas-stribrity/

okoun říční

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/okoun-ricni/

perlín ostrobřichý

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/perlin-ostrobrichy/

piskoř pruhovaný

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/piskor-pruhovany/

plotice obecná

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/plotice-obecna/

sekavec písečný

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/sekavec-podunajsky/

amur bílý

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/amur-bily/

vranka obecná

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/vranka-obecna/

cejn velký

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/cejn-velky/

cejn perleťový

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/cejn-perletovy/

cejnek malý

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/cejnek-maly/

 

mřenka mramorovaná

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/mrenka-mramorovana/

ouklej obecná

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/ouklej-obecna/

koljuška tříostná

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/koljuska-triostna/

síh maréna

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/sihi-marena/

hořavka duhová

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/horavka-duhova/

cejn siný

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/cejn-siny/

drsek menší

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/drsek-mensi/

ježdík žlutý

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/jezdik-zluty/

ježdík obecný

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/jezdik-obecny/

jeseter malý

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/jeseter-maly/

podoustev říční

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/podoustev-ricni/

hrouzek kesslerův

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/hrouzek-kessleruv/

hrouzek běloploutvý

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/hrouzek-beloploutvy/

 hrouzek dlouhovousý

 

hrouzek obecný

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/hrouzek-obecny/

tolstolobik bílý

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/tolstolobik-bily/

tolstolobik pestrý

https://www.chytej.cz/atlas-ryb/tolstolobec-pestry/