MO Hulice sděluje svým členům že:

Prodej povolenek bude jako v loni probíhat v klubovně rybářského spolku v Hulicích přes výdejové okénko v termínech.

(klubovna se nachází těsně než příjedete k místní hospodě)

Od 18:00 do 20:00 hodin. Další termíny se budou průběžně aktualizovat na webových stránkách MO dle zájmu. Prosíme o dodržování vládních usnesení ohledně covidu v den výdeje povolenek.

Berte prosím na vědomí že při čekání na vydání povolenky budete venku. Proto přizpůsobte oblečení aktuálnímu počasí v den výdeje.

Děkujeme za pochopení.

 
 
Členská schůze MO se bude konat 19.března 2022 od 14.00 hod.
v Hulicích na sále  místního pohostinství. Na této schůzi proběhnou
volby do nového výboru spolku a členové budou informováni o nových
věcech a změnách atd.
Proto účast všech členů je žádoucí a naléhavá !
V tomto termínu / při schůzi / nebudou prodávány povolenky !
Prodej povolenek bude 11. března od 18.00 hod, jak uvedeno níže.
Za výbor MO jednatel Béza M.
 


 
 
Vážení členové MO Hulice
 
MO Hulice zve členy na letošní 1 brigádu v roce 2021 a to na výlov rybníka H2.  (To jest malý rybník pod velkým na návsi v Hulicích.) A to 8.5.2021 v 8.30h.  Kdo si chce odpracovat nějaké hodiny na brigádě může se zůčastnit. Sraz u rybníka.
 
 
 
Informace:
 
VYJMUTÍ RYBNÍKA Z RYBÁŘSKÉHO REVÍRU  411 106  SEDLICKÝ POTOK 2.
Rybník " U široké vody " o výměře 2,4 ha, se nachází mezi obcemi Čechtice a 
Otročice na Lučním potoce, který je přítokem revíru 411 106
Sedlický potok 2 a  není součástí tohoto revíru  !!  Tento rybník je ve
vlastnictví Zemědělského družstva Čechtice.


SUMCI:
V třetím termínu odlovu sumců na revíru 411105 se podařilo odlovit dva sumce. První na podvodní splávek měřil 110 cm. Druhý viz.foto se podařilo ulovit na vábničku a měřil 157 cm a vážil 27Kg. Šťastným lovícím byl p.Smítka.
 
 
 

Dodatek SÚS 2021 - pro MO.docx (40574)

 

 

 

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva.

Viz  uvedený odkaz:    www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad&lang=cz&web_menu_id=31

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry
vybraných druhů ryb v rybářském revíru

§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

 

a) bolen dravý (Aspius aspius) 40 cm,
b) candát obecný (Stizostedion lucioperca) 45 cm,
c) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
d) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,
e) jelec tloušť (Leuciscus cephalus) 25 cm,
f) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm,
g) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,
h) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,
i) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,
j) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
k) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,
l) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,
m) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,
n) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm,
o) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm,
p) sumec velký (Silurus glanis) 70 cm,
q) štika obecná (Esox lucius) 50 cm,
r) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm,
s) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,
t) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm,
u) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm,
v) okoun říční (Perca fluviatilis) 15 cm.

 

  Nejmenší lovná míra amura bílého a okouna říčního není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.).

(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

 

a) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
b) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,
c) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm,
d) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm,
e) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,
f) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,
g) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
h) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,
i) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,
j) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,
k) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm,
l) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm,
m) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,
n) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm,
o) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm,
p) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.

 

  Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.).

Nahoru
   

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru

§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.

(2) Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:

 

a) pstruh obecný (Salmo trutta),
b) losos obecný (atlantský) (Salmo salar).

(3) Od 16. března do 15. června jsou

a) v rybářském revíru hájeni:

 

1. ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),
2. parma obecná (Barbus barbus),
3. parma východní (Barbus petenyi),
4. podoustev říční (nosák) (Vimba vimba),
5. jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),

b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:

 

1. jelec jesen (Leuciscus idus),
2. jelec tloušť (Leuciscus cephalus).

(4) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:

 

a) bolen dravý (Aspius aspius),
b) candát obecný (Stizostedion lucioperca),
c) okoun říční (Perca fluviatilis),
d) sumec velký (Silurus glanis),
e) štika obecná (Esox lucius).

(5) Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan podhorní (Thymallus thymallus).

(6) Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho).

(7) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).

(8) Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota).

Nahoru

V. Povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití v rybářském revíru

§ 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(2) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov muškařením, čeřínkováním nebo jiným způsobem lovu stanoveným příslušným rybářským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).

(3) Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7.

(4) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu.

(5) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.

(6) Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy.

§ 15 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které

 

a) nedosahují nejmenší lovné míry,
b) byly uloveny v době hájení, nebo
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,

musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.

(2) Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zaznamená tvar, barvu a popřípadě číslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru, v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku.

Veškeré starší informace se přenesli na úřední desku.

Rok 2019

Jedna z posledních šancí udělat si brigádu !!!!

Vážení rybáři. Zájemci o brigádu na posekání a shrabání trávy kolem rybníka v Hulicích , ať se přihlásí p.Přibylovi na telefonu 723 919 246. Posekání je však podmíněno vlastní technikou a odvezení trávy pak do kontejneru.

 

 

 

 

Vážení rybáři. Kliknutím na odkaz změna revíru se Vám zobrazí změny pro rok 2018, které je zapotřebí si uložit a řídit se jimi, pokud budete na tomto revíru rybařit.

změna revíru (426,8 kB)

 

zdroj ze kterého jsou info čerpány:   https://www.rybsvaz.cz/

Vážení rybáři, vážené rybářky.

S potěšením oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla  publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.  v částce 14, která vyšla  19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018.

 

 

 

Statut: Vážení rybáři.Jistě víte že k lovu ryb na nádrži Němčice revír 411 105 je zapotřebí místenku.Nedílnou součástí místenky je však i statut, kde svým podpisem stvrzujete seznámení o podmínkách lovu na této nádrži.Protože v letošním roce byl vydán nový upravený statut pro tento revír, je proto zapotřebí vyměnit starý statut za nový.Uvědomte si prosím ,  že je součástí  místenky na tento revír a pokud ho nemáte může to být bráno ,  jako hrubé porušení kázně a tím i odebrání rybářského lístku.Proto vám zde nabízíme stažení a seznámení se s obsahem statutu.

Odkaz ke stažení: Statut revír 411105

 


                                   POZOR

Na členské schůzi budou poučeni členové, že si vždy musí kromě vlastního popisu konkrétního revíru, ještě přečíst i Bližší podmínky výkonu rybářského práva toho kterého územního svazu, kde se revír nachází.

Od 16.6.2016 si porybní  musí nově dávat pozor, jestli si rybáři nenechávají kapry menší než 40 centimetrů. Nejmenší lovnou míru této ryby novela rybářského řádu zvýšila z 35 centimetrů na 40 cm. Ještě do roku 1963 přitom rybáři mohli beztrestně odnést kapra velkého 30 centimetrů.

V době od 1. ledna do 15. června je hájena i donedávna běžná ryba – okoun říční.

Okoun říční (Perca fluviatilis) – nejmenší lovná míra je 15 cm. (některé revíry i 20 cm)

 „Stavy okounů spíše klesají, takže se snažíme zavést mu dobu hájení tak, jak si podle našeho názoru zaslouží,“ komentoval změny odborný referent Českého rybářského svazu Pavel Vrána. Nadále se hájení vztahuje i na bolena, candáta, sumce a štiku.

Novela také zavádí třicetidenní rybářské lístky. Doposud byly rybářské lístky vydávány minimálně na rok, alternativou pak jsou tříleté a desetileté. Třicetidenní lístky ale ještě k dispozici nejsou, začnou se vydávat až od 1. ledna 2017. K jejich získání nebude muset žadatel prokazovat kvalifikační předpoklady tak, jak je tomu u dlouhodobých lístků.

 

                                           

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ ZMĚNIL NA NĚKTERÝCH REVÍRECH PRAVIDLA LOVU RYB.  Viz příloha.

změna pravidel lovu ryb.pdf (355286)

 

 

Statut: Vážení rybáři.Jistě víte že k lovu ryb na nádrži Němčice revír 411 105 je zapotřebí místenku.Nedílnou součástí místenky je však i statut, kde svým podpisem stvrzujete seznámení o podmínkách lovu na této nádrži.Protože v letošním roce byl vydán nový upravený statut pro tento revír, je proto zapotřebí vyměnit starý statut za nový.Uvědomte si prosím ,  že je součástí  místenky na tento revír a pokud ho nemáte může to být bráno ,  jako hrubé porušení kázně a tím i odebrání rybářského lístku.Proto vám zde nabízíme stažení a seznámení se s obsahem statutu.

Odkaz :Statut revír 411105

 

 

 

 

 

 

 

 

         POZOR   POZOR    POZOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Omezení rybolovu na revíru 411 105 Sedlecký potok 2 VN Němčice

Na základě informace poskytnuté vedením podniku Povodí Vltavy OZ Želivka a hrázným nádrže Němčice sdělujeme lovícím, že počínaje 16. týdnem bude na nádrži zahájeno podrobné mapování dna a geometrické zaměření přehrady. Akce potrvá cca do poloviny 19. týdne.Omezení rybolovu na revíru 411 105 Sedlecký potok 2 VN Němčice

Na základě informace poskytnuté vedením podniku Povodí Vltavy OZ Želivka a hrázným nádrže Němčice sdělujeme lovícím, že počínaje 16. týdnem bude na

 

Diana Špinarová - GEODÉZIE VYSOČINA nádrži zahájeno podrobné mapování dna a geometrické zaměření přehrady. Akce potrvá cca do poloviny 19. týdne.Sportovní rybolov na revíru 411 105 tak bude probíhajícími pracemi od 18.4 do 10.5 mírně omezen. Vlastník zadal zaměření nádrže a monitoring množství sedimentů, které bude zpracovávat odborná firma, která bude nutně potřebovat součinnost lovících.

Na hladině nádrže se bude pohybovat plavidlo, které v přesných geometrických čtvercích bude měřit profily. Po lovících mohoupracovníci zhotovitele, podle potřeby požadovat krátkodobé přerušení rybolovu a přístup na jejich lovné místo na břehu ke zdárnému staničení techniky a měření. Stejně tak mohou požadovat posunutí lovících do míst, které nebudou v daný den měřením dotčeny.

https://gis.zcu.cz/studium/gen1/html-old/Obrazky/Kapitola6/obr15.gif

 

ČRS SÚS jako uživatel revíru po dohodě s MO Hulice jako správcem revíru žádá lovící o trpělivost, shovívavost ale hlavně o spolupráci s firmou provádějící zaměření.

 

114.jpghttps://www.eclny.sk/foto/thumbs/nafukovaci-cln-sport-se-sedo-sedi-7.jpg

 

Předem děkujeme za to, že uposlechnete pokyny zpracovatele a svým zodpovědným přístupem přispějete ke zdárnému průběhu akce a upevnění solidních vztahů s majitelem nádrže.

 

S využitím ilustračních fotografií zpracoval Pavel Horáček jednatel ČRS SÚS

 

PODMÍNKY ODLOVU SUMCE OBECNÉHO V RÁMCI  ICHTIOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU NA ÚN NĚMČICE revír 411 105.Pro rok 2016.

 

ROZHODNUTÍ  ministerstva zemědělství o provedení ichtiologického

průzkumu početního stavu Sumce velkého (Silurus glanis).

 

Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) s odkazem na § 11 odst. 2 zákona

o rybářství se v mimopstruhovém revíru č. 411105 SEDLICKÝ POTOK 1

vodárenská předzdrž Němčice, povolují vyjímky z denního lovu a to :

 

ve dnech 15.7.2016 - 17.7.2016 v době od 00:00 hod.   do   04.00 hod.

 

ve dnech 05.8.2016 - 07.8.2016 v době od 00:00 hod.   do   04.00 hod.

 

V těchto nočních hodinách bude prováděn pouze odlov sumce.

 

 Na provádění průzkumu bude dohlížet

hospodář MO ČRS Hulice a členové rybářské stráže.

 

2. Podmínkou lovícího rybáře je vlastnictví platné povolenky

na revír 411 105 s místenkou.

 

3. Je povoleno zavážení nástrah a zdolávání ryby pomocí lodˇky

(nástraha rybka nebo peleta).

Je zakázáno zavážení boilie montáží na lov kapra.

 

4. Odlov bude prováděn pouze v lovné oblasti,

celoročně vyhražené pro lov ryb.

 Platí stávající cedule a zákaz lovu v oblasti hráze.

 

5. Místo lovícího rybáře bude v noci osvětleno

od 22.00 hod do 4.00 hod bílým neoslňujícím světlem.

Zákaz otevřeného ohně (petrolejky, kahany a jiné).

 

6. Ostatní druhy ryb ulovené v době

od 0.00 hod. do 4.00 hod v sobotu a

v neděli, budou šetrně vráceny zpět do vody.

 

7. Ulovení sumci budou po vylovení předány

ke kontrole hospodáři nebo jiné

pověřené osobě k provedení agendy kontrolního odlovu.

 

8. Platí statut pro rybolov na revíru 411 105 Němčice , ke stažení zde: Statut revír 411105

( lodˇky jsou povoleny. Při kontrolním odlovu , pouze však

s elektrický pohonem, nebo vesly).

   Důraz je kladen na přísný zákaz rozdělávání ohně !!!!!!

 

9. Na dodržování výše stanovených podmínek, dodržování statutu pro

    revír 411 105 a dodržování ryb.řádu bude dohlížet rybářská stráž

    MO Hulice.

10.Vábení sumců je povoleno po celou dobu odlovu.

 

...................................................................................................................................................................................................................................

Statut:Vážení rybáři.Jistě víte že k lovu ryb na nádrži Němčice revír 411 105 je zapotřebí místenku.Nedílnou součástí místenky je však i statut, kde svým podpisem stvrzujete seznámení o podmínkách lovu na této nádrži.Proto vám zde nabízíme stažení a seznámení se s obsahem statutu.

Statut je i od začátku webových stránek volně ke stažení v sekci revíry a statuty.

Odkaz pro stažení statutu zde:  www.mocrshulice.cz/statut/

 

​PODMÍNKY ODLOVU SUMCE OBECNÉHO V RÁMCI  ICHTIOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU NA ÚN NĚMČICE revír 411 105.Pro rok 2015.

 

1.Na mimopstruhovém  revíru č. 411 105 SEDLICKÝ POTOK 1 - vodárenská

předzdrž Němčice se povolují vyjímky z denního lovu a to: 

ve dnech 19.-21.června 2015  v době od 0.00 do 4.00 hod a

ve dnech 31.července-2.srpna 2015 v době od 0.00 do 04.00 hod

na provedení ichtyologického průzkumu. V těchto hodinách bude

prováděn pouze odlov sumce ! Na provádění průzkumu bude dohlížet

hospodář MO ČRS Hulice a členové rybářské stráže.

 

2. Podmínkou lovícího rybáře je vlastnictví platné povolenky

na revír 411 105 s místenkou.

 

3. Je povoleno zavážení nástrah a zdolávání ryby pomocí lodˇky

(nástraha rybkanebo peleta).

Je zakázáno zavážení boilie montáží na lov kapra.

 

4. Odlov bude prováděn pouze v lovné oblasti,

celoročně vyhražené pro lov ryb.

 Platí stávající cedule a zákaz lovu v oblasti hráze.

 

5. Místo lovícího rybáře bude v noci osvětleno

od 22.00 hod do 4.00 hod bílým neoslňujícím světlem.

Zákaz otevřeného ohně (petrolejky, kahany a jiné).

 

6. Ostatní druhy ryb ulovené v době

od 0.00 hod. do 4.00 hod v sobotu a

v neděli, budou šetrně vráceny zpět do vody.

 

7. Ulovení sumci budou po vylovení předány

ke kontrole hospodáři nebo jiné

pověřené osobě k provedení agendy kontrolního odlovu.

 

8. Platí statut pro rybolov na revíru 411 105 Němčice

( lodˇky jsou povoleny. Při kontrolním odlovu , pouze však

s elektrický pohonem, nebo vesly).

   Důraz je kladen na přísný zákaz rozdělávání ohně !!!!!!

 

9. Na dodržování výše stanovených podmínek, dodržování statutu pro

    revír 411 105 a dodržování ryb.řádu bude dohlížet rybářská stráž

    MO Hulice.

10.Vábení sumců je povoleno po celou dobu odlovu.


 

Usnesení  výroční členské schůze.

Tato schůze schvaluje :​​

 1. Zprávu o činnosti a hospodaření za r. 2013
 2. Účetní uzávěrku za r. 2013
 3. Rozpočet na rok 2014
 4. Každý člen odpracuje 10 hodin brigády a nebo za každou neodpracovanou zaplatí 100 Kč
 5. Zápisné u nových členů pro tento rok bude 200 Kč
 6. Řádné zarybňování všech svěřených revírů MO Hulice
 7. Delegáta na konferenci územního svazu
 8. Delegáta na případný republikový sněm ČRS

Bere na vědomí :

 1. Zprávu dozorčí komise
 2. Přijmutí nových členů
 3. Výsledky voleb nového výboru MO a dozorčí komise

Členská schůze ukládá :

 1. Pokračovat v zásadách poskytování úlev při plnění brig. povinností u důchodců, studentů a invalidů s průkazem ZTP
 2. Uspořádat " Tradiční ryb.ples " v příštím roce

Schůze navrhuje :

 1. Podle možností uspořádat v obci " Rybářské posezení "

 

 

                                                                                                        ​v Hulicích 1.února 2014​