Rok 2019

Jedna z posledních šancí udělat si brigádu !!!!

Vážení rybáři. Zájemci o brigádu na posekání a shrabání trávy kolem rybníka v Hulicích , ať se přihlásí p.Přibylovi na telefonu 723 919 246. Posekání je však podmíněno vlastní technikou a odvezení trávy pak do kontejneru.

 

 

Z členské schůze vyplynuly tyto termíny:

 

Vydávání povolenek : 15.2. ,  22.2. ,  1.3. od 18.00hod.

                                   29.3. , 26.4. ,        od 19.00hod

Potom v jiných termínech jen po dohodě.

 

Přijímání nových členů:  22.2. ,  1.3. ,  29.3. ,  26.4. od 19.00hod
Vše v Hulicích v hospodě. Po těchto termínech není již možno přijímání nových členů.

 

 

 

 

Vážení rybáři. Kliknutím na odkaz změna revíru se Vám zobrazí změny pro rok 2018, které je zapotřebí si uložit a řídit se jimi, pokud budete na tomto revíru rybařit.

změna revíru (426,8 kB)

 

zdroj ze kterého jsou info čerpány:   https://www.rybsvaz.cz/

Vážení rybáři, vážené rybářky.

S potěšením oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla  publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.  v částce 14, která vyšla  19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018.

 

 

 

Statut: Vážení rybáři.Jistě víte že k lovu ryb na nádrži Němčice revír 411 105 je zapotřebí místenku.Nedílnou součástí místenky je však i statut, kde svým podpisem stvrzujete seznámení o podmínkách lovu na této nádrži.Protože v letošním roce byl vydán nový upravený statut pro tento revír, je proto zapotřebí vyměnit starý statut za nový.Uvědomte si prosím ,  že je součástí  místenky na tento revír a pokud ho nemáte může to být bráno ,  jako hrubé porušení kázně a tím i odebrání rybářského lístku.Proto vám zde nabízíme stažení a seznámení se s obsahem statutu.

Odkaz ke stažení: Statut revír 411105

 


                                   POZOR

Na členské schůzi budou poučeni členové, že si vždy musí kromě vlastního popisu konkrétního revíru, ještě přečíst i Bližší podmínky výkonu rybářského práva toho kterého územního svazu, kde se revír nachází.

Od 16.6.2016 si porybní  musí nově dávat pozor, jestli si rybáři nenechávají kapry menší než 40 centimetrů. Nejmenší lovnou míru této ryby novela rybářského řádu zvýšila z 35 centimetrů na 40 cm. Ještě do roku 1963 přitom rybáři mohli beztrestně odnést kapra velkého 30 centimetrů.

V době od 1. ledna do 15. června je hájena i donedávna běžná ryba – okoun říční.

Okoun říční (Perca fluviatilis) – nejmenší lovná míra je 15 cm. (některé revíry i 20 cm)

 „Stavy okounů spíše klesají, takže se snažíme zavést mu dobu hájení tak, jak si podle našeho názoru zaslouží,“ komentoval změny odborný referent Českého rybářského svazu Pavel Vrána. Nadále se hájení vztahuje i na bolena, candáta, sumce a štiku.

Novela také zavádí třicetidenní rybářské lístky. Doposud byly rybářské lístky vydávány minimálně na rok, alternativou pak jsou tříleté a desetileté. Třicetidenní lístky ale ještě k dispozici nejsou, začnou se vydávat až od 1. ledna 2017. K jejich získání nebude muset žadatel prokazovat kvalifikační předpoklady tak, jak je tomu u dlouhodobých lístků.

 

PŘEHLEDNĚ: NON-STOP rybaření 2018! Na kterých „svazovkách“ se může příští rok chytat 24 hodin?

 

Odkaz:

I v příštím roce budou mít rybáři na vybraných svazových revírech možnost lovit 24 hodin. Výjimky se týkají vod v nejrůznějších částech republiky. Mezi nejpopulárnější revíry, na kterých bude non-stop režim platit, určitě patří například Orlík nebo Lipno. Nově bude 24 hodinový režim platit například na Labi ve Východočeském územním svazu, anebo třeba na Těrlické přehradě nedaleko Havířova. Seznam svazových revírů, na kterých se bude v příští sezóně chytat non-stop, si prohlédněte níže…  

Při pohledu na seznam revírů, na kterých budou non-stop režimy platit, si někteří rybáři jistě všimnou toho, že některé územní svazy mají více výjimek než ostatní. Pravidla ale byla pro všechny stejná: Ministerstvo zemědělství řeklo, že dá vždy 3 výjimky jednomu územnímu svazu. A ten územní svaz, který limit nenaplnil, přenechal nevyčerpaná místa jinému.

Některé výjimky platí už od roku 2017. Nově bude 24 hodinový režim platit na revírech Labe 27, 28 a 31 ve Východočeském územním svazu. Další nové revíry s non-stop režimem budou i v Moravskoslezském kraji. Konkrétně na Moravě 17 A a na Stonávce 2 A. Kompletní seznam svazových revírů s non-stop režimem si prohlédněte viz tabulka.

Všimněte si také, že na některých revírech se může lovit non-stop až do konce září!

 

                                           

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ ZMĚNIL NA NĚKTERÝCH REVÍRECH PRAVIDLA LOVU RYB.  Viz příloha.

změna pravidel lovu ryb.pdf (355286)

 

 

Dne 17.2.2018 se koná rybářský ples

v sále místního pohostinství.Začátek od 20 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu a věřime že se budete bavit i z důvodu bohaté tomboly.Hraje Exploze a vstupné je 150Kč.Budete moci i ochutnat tradiční rybí občerstvení.

 

Statut: Vážení rybáři.Jistě víte že k lovu ryb na nádrži Němčice revír 411 105 je zapotřebí místenku.Nedílnou součástí místenky je však i statut, kde svým podpisem stvrzujete seznámení o podmínkách lovu na této nádrži.Protože v letošním roce byl vydán nový upravený statut pro tento revír, je proto zapotřebí vyměnit starý statut za nový.Uvědomte si prosím ,  že je součástí  místenky na tento revír a pokud ho nemáte může to být bráno ,  jako hrubé porušení kázně a tím i odebrání rybářského lístku.Proto vám zde nabízíme stažení a seznámení se s obsahem statutu.

Odkaz :Statut revír 411105

 

 

 

 

 

 

Mocrshulice sděluje že výroční členská

schůze se bude konat 20.1. 2018 od 14.00 hod.  na sále HULICKÉ HOSPODY.

 

 

 

BRIGÁDA.
 

V sobotu 11. listopadu od 8.00 hod. v Hulicích na rybníku H1
pod hospodou . Bude provedeno vypuštění a celkový odlov ryb,
protože bude probíhat v nejbližší době odbahnění !  Sraz všech účastníků
je u boudy u rybníka.

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ ZMĚNIL NA NĚKTERÝCH REVÍRECH PRAVIDLA LOVU RYB.  Viz příloha.      změna pravidel lovu ryb.pdf (347 kB)

 

         POZOR   POZOR    POZOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Omezení rybolovu na revíru 411 105 Sedlecký potok 2 VN Němčice

Na základě informace poskytnuté vedením podniku Povodí Vltavy OZ Želivka a hrázným nádrže Němčice sdělujeme lovícím, že počínaje 16. týdnem bude na nádrži zahájeno podrobné mapování dna a geometrické zaměření přehrady. Akce potrvá cca do poloviny 19. týdne.Omezení rybolovu na revíru 411 105 Sedlecký potok 2 VN Němčice

Na základě informace poskytnuté vedením podniku Povodí Vltavy OZ Želivka a hrázným nádrže Němčice sdělujeme lovícím, že počínaje 16. týdnem bude na

 

Diana Špinarová - GEODÉZIE VYSOČINA nádrži zahájeno podrobné mapování dna a geometrické zaměření přehrady. Akce potrvá cca do poloviny 19. týdne.Sportovní rybolov na revíru 411 105 tak bude probíhajícími pracemi od 18.4 do 10.5 mírně omezen. Vlastník zadal zaměření nádrže a monitoring množství sedimentů, které bude zpracovávat odborná firma, která bude nutně potřebovat součinnost lovících.

Na hladině nádrže se bude pohybovat plavidlo, které v přesných geometrických čtvercích bude měřit profily. Po lovících mohoupracovníci zhotovitele, podle potřeby požadovat krátkodobé přerušení rybolovu a přístup na jejich lovné místo na břehu ke zdárnému staničení techniky a měření. Stejně tak mohou požadovat posunutí lovících do míst, které nebudou v daný den měřením dotčeny.

https://gis.zcu.cz/studium/gen1/html-old/Obrazky/Kapitola6/obr15.gif

 

ČRS SÚS jako uživatel revíru po dohodě s MO Hulice jako správcem revíru žádá lovící o trpělivost, shovívavost ale hlavně o spolupráci s firmou provádějící zaměření.

 

114.jpghttps://www.eclny.sk/foto/thumbs/nafukovaci-cln-sport-se-sedo-sedi-7.jpg

 

Předem děkujeme za to, že uposlechnete pokyny zpracovatele a svým zodpovědným přístupem přispějete ke zdárnému průběhu akce a upevnění solidních vztahů s majitelem nádrže.

 

S využitím ilustračních fotografií zpracoval Pavel Horáček jednatel ČRS SÚS

 

 

 

Vážení rybáři.MOCRSHULICE upozornuje že prodej povolenek se uskuteční 10.2. a 17.2. - vždy v pátek v hulické hospodě od 18.00 hod.

 

Termíny pro přijímání a  školení nových žadatelů o první rybářský lístek :

31. března, 28. dubna, 26. května - vždy v pátek od 19.00 hod na stejném místě.

 

 

Vážení rybáři.MOCRSHULICE upozornuje že odevzdání úlovkových lístků je do 15 ledna.!!!!

 

Dále mocrshulice sděluje že výroční členská schůze se bude konat 4.unora 2017 od 14.00 hod.na sále HULICKÉ HOSPODY.

 

 

 

 

 

                    BRIGÁDA

 

Výsledek obrázku pro gif brigáda

 MOCRS Hulice sděluje svým členům že dne  19.11.2016 se koná brigáda na Němčické nádrži č.revíru 411105. Sraz je na hrázi u Pánka v 9.00 hodin.

Bude se čistit okolí nádrže.   Doporučujeme teplé oblečení a pracovní rukavice.

                                                   

 

 

 

 

PODMÍNKY ODLOVU SUMCE OBECNÉHO V RÁMCI  ICHTIOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU NA ÚN NĚMČICE revír 411 105.Pro rok 2016.

 

ROZHODNUTÍ  ministerstva zemědělství o provedení ichtiologického

průzkumu početního stavu Sumce velkého (Silurus glanis).

 

Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) s odkazem na § 11 odst. 2 zákona

o rybářství se v mimopstruhovém revíru č. 411105 SEDLICKÝ POTOK 1

vodárenská předzdrž Němčice, povolují vyjímky z denního lovu a to :

 

ve dnech 15.7.2016 - 17.7.2016 v době od 00:00 hod.   do   04.00 hod.

 

ve dnech 05.8.2016 - 07.8.2016 v době od 00:00 hod.   do   04.00 hod.

 

V těchto nočních hodinách bude prováděn pouze odlov sumce.

 

 Na provádění průzkumu bude dohlížet

hospodář MO ČRS Hulice a členové rybářské stráže.

 

2. Podmínkou lovícího rybáře je vlastnictví platné povolenky

na revír 411 105 s místenkou.

 

3. Je povoleno zavážení nástrah a zdolávání ryby pomocí lodˇky

(nástraha rybka nebo peleta).

Je zakázáno zavážení boilie montáží na lov kapra.

 

4. Odlov bude prováděn pouze v lovné oblasti,

celoročně vyhražené pro lov ryb.

 Platí stávající cedule a zákaz lovu v oblasti hráze.

 

5. Místo lovícího rybáře bude v noci osvětleno

od 22.00 hod do 4.00 hod bílým neoslňujícím světlem.

Zákaz otevřeného ohně (petrolejky, kahany a jiné).

 

6. Ostatní druhy ryb ulovené v době

od 0.00 hod. do 4.00 hod v sobotu a

v neděli, budou šetrně vráceny zpět do vody.

 

7. Ulovení sumci budou po vylovení předány

ke kontrole hospodáři nebo jiné

pověřené osobě k provedení agendy kontrolního odlovu.

 

8. Platí statut pro rybolov na revíru 411 105 Němčice , ke stažení zde: Statut revír 411105

( lodˇky jsou povoleny. Při kontrolním odlovu , pouze však

s elektrický pohonem, nebo vesly).

   Důraz je kladen na přísný zákaz rozdělávání ohně !!!!!!

 

9. Na dodržování výše stanovených podmínek, dodržování statutu pro

    revír 411 105 a dodržování ryb.řádu bude dohlížet rybářská stráž

    MO Hulice.

10.Vábení sumců je povoleno po celou dobu odlovu.

 

...................................................................................................................................................................................................................................

Statut:Vážení rybáři.Jistě víte že k lovu ryb na nádrži Němčice revír 411 105 je zapotřebí místenku.Nedílnou součástí místenky je však i statut, kde svým podpisem stvrzujete seznámení o podmínkách lovu na této nádrži.Proto vám zde nabízíme stažení a seznámení se s obsahem statutu.

Statut je i od začátku webových stránek volně ke stažení v sekci revíry a statuty.

Odkaz pro stažení statutu zde:  www.mocrshulice.cz/statut/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​PODMÍNKY ODLOVU SUMCE OBECNÉHO V RÁMCI  ICHTIOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU NA ÚN NĚMČICE revír 411 105.Pro rok 2015.

 

1.Na mimopstruhovém  revíru č. 411 105 SEDLICKÝ POTOK 1 - vodárenská

předzdrž Němčice se povolují vyjímky z denního lovu a to: 

ve dnech 19.-21.června 2015  v době od 0.00 do 4.00 hod a

ve dnech 31.července-2.srpna 2015 v době od 0.00 do 04.00 hod

na provedení ichtyologického průzkumu. V těchto hodinách bude

prováděn pouze odlov sumce ! Na provádění průzkumu bude dohlížet

hospodář MO ČRS Hulice a členové rybářské stráže.

 

2. Podmínkou lovícího rybáře je vlastnictví platné povolenky

na revír 411 105 s místenkou.

 

3. Je povoleno zavážení nástrah a zdolávání ryby pomocí lodˇky

(nástraha rybkanebo peleta).

Je zakázáno zavážení boilie montáží na lov kapra.

 

4. Odlov bude prováděn pouze v lovné oblasti,

celoročně vyhražené pro lov ryb.

 Platí stávající cedule a zákaz lovu v oblasti hráze.

 

5. Místo lovícího rybáře bude v noci osvětleno

od 22.00 hod do 4.00 hod bílým neoslňujícím světlem.

Zákaz otevřeného ohně (petrolejky, kahany a jiné).

 

6. Ostatní druhy ryb ulovené v době

od 0.00 hod. do 4.00 hod v sobotu a

v neděli, budou šetrně vráceny zpět do vody.

 

7. Ulovení sumci budou po vylovení předány

ke kontrole hospodáři nebo jiné

pověřené osobě k provedení agendy kontrolního odlovu.

 

8. Platí statut pro rybolov na revíru 411 105 Němčice

( lodˇky jsou povoleny. Při kontrolním odlovu , pouze však

s elektrický pohonem, nebo vesly).

   Důraz je kladen na přísný zákaz rozdělávání ohně !!!!!!

 

9. Na dodržování výše stanovených podmínek, dodržování statutu pro

    revír 411 105 a dodržování ryb.řádu bude dohlížet rybářská stráž

    MO Hulice.

10.Vábení sumců je povoleno po celou dobu odlovu.


 

 

 

 

 

 

Vážení rybáři.Dne 31.1.2015 proběhla výroční schůze mocrshulice.

Pro rok 2015 stanovila pravidelná výborová schůze naší organizace MOCRSHULICE:

Výdej povolenek je stanoven  na pátek 13  a 20.února 2015 , vždy od 18 hodin v místním pohostinství v Hulicích.

 

Dále pro rok 2015 stanovila pravidelná výborová schůze naší organizace MOCRSHULICE termíny přijímání nových členů a školení pro nové uchazeče o první rybářský lístek takto:

31. leden od 19 hodin v sále místního pohostinsví v Hulicích

 20. únor  od 19 hodin v sále místního pohostinsví v Hulicích

27.březen od 19 hodin v sále místního pohostinsví v Hulicích

24.duben od 19 hodin v sále místního pohostinsví v Hulicích

29.květen od 19 hodin v sále místního pohostinsví v Hulicích

Po vzájemné dohodě, by byla možná registrace i po těchto termínech , ale nebude již možné pro  rok 2015 vydat povolenku k lovu ryb !!!!!!!

 

Dne 21.2.2015 se koná rybářský ples v sále místního pohostinství.

Více informací bude ještě doplněno.


                                                                                               

                                                        

Petrův zdar

 

 

 

Usnesení  výroční členské schůze.

Tato schůze schvaluje :​​

 1. Zprávu o činnosti a hospodaření za r. 2013
 2. Účetní uzávěrku za r. 2013
 3. Rozpočet na rok 2014
 4. Každý člen odpracuje 10 hodin brigády a nebo za každou neodpracovanou zaplatí 100 Kč
 5. Zápisné u nových členů pro tento rok bude 200 Kč
 6. Řádné zarybňování všech svěřených revírů MO Hulice
 7. Delegáta na konferenci územního svazu
 8. Delegáta na případný republikový sněm ČRS

Bere na vědomí :

 1. Zprávu dozorčí komise
 2. Přijmutí nových členů
 3. Výsledky voleb nového výboru MO a dozorčí komise

Členská schůze ukládá :

 1. Pokračovat v zásadách poskytování úlev při plnění brig. povinností u důchodců, studentů a invalidů s průkazem ZTP
 2. Uspořádat " Tradiční ryb.ples " v příštím roce

Schůze navrhuje :

 1. Podle možností uspořádat v obci " Rybářské posezení "

 

 

                                                                                                        ​v Hulicích 1.února 2014​