Vyjmutí

13.08.2020 20:39

VYJMUTÍ RYBNÍKA Z RYBÁŘSKÉHO REVÍRU  411 106  SEDLICKÝ POTOK 2.

Rybník " U široké vody " o výměře 2,4 ha, se nachází mezi obcemi Čechtice a 
Otročice na Lučním potoce, který je přítokem revíru 411 106
Sedlický potok 2 a  není součástí tohoto revíru  !!  Tento rybník je ve
vlastnictví Zemědělského družstva Čechtice.