Schuze

20.01.2018 17:40

Mocrshulice sděluje že výroční členská schůze se usnesla na dalších termínech

prodeje povolenek, a to: 26 ledna , 2 února , a 9 unora , vždy od 18 hodin v hospodě v Hulicích.

 

Dále mocrshulice připomíná že přijímání + školení nových adeptů na první rybářský lístek bude probíhat 9 února , 30 března , 28 dubna vždy od 18 hodin v hospodě v Hulicích.

 

Rybářský ples

 

se bude konat

 

17 února 2018

 

od 20 hodin. 

na ples jsou všicni srdečně zváni a těšíme se na vás.