Schuze

18.12.2017 19:15

Mocrshulice sděluje že výroční členská

schůze se bude konat 20.1. 2018 od 14.00 hod.  na sále HULICKÉ HOSPODY.