Ples a povolenky

15.12.2019 07:45

Výbor MOCRSHULICE sděluje svým členům že rybářský ples se letos konat nebude.Proto nenoste žádnou tombolu. Brigády za ní se nebudou přiznávat. Dále sděluje že vydávání povolenek se uskuteční 3 ledna 2020 v pátek v hospodě v Hulicích od 18 hodin.Odevzdávání úlovkáčů se nemění,odevzdat nejpozději do 15 ledna 2020 panu Hosperglovi, nebo Jardovi Kadlečovi.( Řádně vyplněný se všemi náležitostmi.)