Omezení rybolovu

11.04.2017 17:26

         POZOR   POZOR    POZOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Omezení rybolovu na revíru 411 105 Sedlecký potok 2 VN Němčice

Na základě informace poskytnuté vedením podniku Povodí Vltavy OZ Želivka a hrázným nádrže Němčice sdělujeme lovícím, že počínaje 16. týdnem bude na nádrži zahájeno podrobné mapování dna a geometrické zaměření přehrady. Akce potrvá cca do poloviny 19. týdne.Omezení rybolovu na revíru 411 105 Sedlecký potok 2 VN Němčice

Na základě informace poskytnuté vedením podniku Povodí Vltavy OZ Želivka a hrázným nádrže Němčice sdělujeme lovícím, že počínaje 16. týdnem bude na

 

Diana Špinarová - GEODÉZIE VYSOČINA nádrži zahájeno podrobné mapování dna a geometrické zaměření přehrady. Akce potrvá cca do poloviny 19. týdne.Sportovní rybolov na revíru 411 105 tak bude probíhajícími pracemi od 18.4 do 10.5 mírně omezen. Vlastník zadal zaměření nádrže a monitoring množství sedimentů, které bude zpracovávat odborná firma, která bude nutně potřebovat součinnost lovících.

Na hladině nádrže se bude pohybovat plavidlo, které v přesných geometrických čtvercích bude měřit profily. Po lovících mohoupracovníci zhotovitele, podle potřeby požadovat krátkodobé přerušení rybolovu a přístup na jejich lovné místo na břehu ke zdárnému staničení techniky a měření. Stejně tak mohou požadovat posunutí lovících do míst, které nebudou v daný den měřením dotčeny.

https://gis.zcu.cz/studium/gen1/html-old/Obrazky/Kapitola6/obr15.gif

 

ČRS SÚS jako uživatel revíru po dohodě s MO Hulice jako správcem revíru žádá lovící o trpělivost, shovívavost ale hlavně o spolupráci s firmou provádějící zaměření.

 

114.jpghttps://www.eclny.sk/foto/thumbs/nafukovaci-cln-sport-se-sedo-sedi-7.jpg

 

Předem děkujeme za to, že uposlechnete pokyny zpracovatele a svým zodpovědným přístupem přispějete ke zdárnému průběhu akce a upevnění solidních vztahů s majitelem nádrže.

 

S využitím ilustračních fotografií zpracoval Pavel Horáček jednatel ČRS SÚS