Okoun říční

07.12.2017 17:50

V době od 1. ledna do 15. června je hájena i donedávna běžná ryba – okoun říční.

Okoun říční (Perca fluviatilis) – nejmenší lovná míra je 15 cm.

POZOR

Na členské schůzi budou poučeny členové, že si vždy musí kromě vlastního popisu konkrétního revíru, ještě přečíst i Bližší podmínky výkonu rybářského práva toho kterého územního svazu, kde se revír nachází.