Odlov sumců

30.05.2015 21:46

​PODMÍNKY ODLOVU SUMCE OBECNÉHO V RÁMCI  ICHTIOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU NA ÚN NĚMČICE revír 411 105.

 

 

 

1.

Na mimopstruhovém  revíru č. 411 105 SEDLICKÝ POTOK 1 - vodárenská

předzdrž Němčice se povolují vyjímky z denního lovu a to: 

ve dnech 19.-21.června 2015 v v době od 0.00 do 4.00 hod a

ve dnech 31.července-2.srpna 2015 v době od 0.00 do 04.00 hod

na provedení ichtyologického průzkumu. V těchto hodinách bude

prováděn pouze odlov sumce ! Na provádění průzkumu bude dohlížet

hospodář MO ČRS Hulice a členové rybářské stráže.

 

 

 

2. Podmínkou lovícího rybáře je vlastnictví platné povolenky na revír 411 105 s

    místenkou.

 

3. Je povoleno zavážení nástrah a zdolávání ryby pomocí lodˇky(nástraha rybka

    nebo peleta). Je zakázáno zavážení boilie montáží na lov kapra.

 

4. Odlov bude prováděn pouze v lovné oblasti, celoročně vyhražené pro lov ryb.

    Platí stávající cedule a zákaz lovu v oblasti hráze.

 

5. Místo lovícího rybáře bude v noci osvětleno od 22.00 hod do 4.00 hod bílým

    neoslňujícím světlem. Zákaz otevřeného ohně (petrolejky, kahany a jiné).

 

6. Ostatní druhy ryb ulovené v době od 0.00 hod. do 4.00 hod v sobotu a

    v neděli, budou šetrně vráceny zpět do vody.

 

7. Ulovení sumci budou po vylovení předány ke kontrole hospodáři nebo jiné

    pověřené osobě k provedení agendy kontrolního odlovu.

 

8. Platí statut pro rybolov na revíru 411 105 Němčice ( lodˇky jsou povoleny.

    Při kontrolním odlovu , pouze však s elektrický pohonem, nebo vesly).

   Důraz je kladen na přísný zákaz rozdělávání ohně !!!!!!

 

9. Na dodržování výše stanovených podmínek, dodržování statutu pro

    revír 411 105 a dodržování ryb.řádu bude dohlížet rybářská stráž

    MO Hulice.

10.Vábení sumců je povoleno po celou dobu odlovu.