POZOR - Mimořádná akce.Odlov sumců na Němčicích

14.06.2013 22:21

​PODMÍNKY ODLOVU SUMCE OBECNÉHO V RÁMCI  ICHTIOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU NA ÚN NĚMČICE revír 411 105.

 

1. Kontrolní odlov bude probíhat non-stop od pátku 12.00 hod. do neděle 24.00 hod

    První termín ​je 28.29.30.června 2013. Druhý termín 30.31.srpna a 1.září 2013.

 

2. Podmínkou lovícího rybáře je vlastnictví platné povolenky na revír 411 105 s

    místenkou.

 

3. Je povoleno zavážení nástrah a zdolávání ryby pomocí lodˇky(nástraha rybka

    nebo peleta). Je zakázáno zavážení boilie montáží na lov kapra.

 

4. Odlov bude prováděn pouze v lovné oblasti, celoročně vyhražené pro lov ryb.

    Platí stávající cedule a zákaz lovu v oblasti hráze.

 

5. Místo lovícího rybáře bude v noci osvětleno od 22.00 hod do 4.00 hod bílým

    neoslňujícím světlem. Zákaz otevřeného ohně (petrolejky, kahany a jiné).

 

6. Ostatní druhy ryb ulovené v době od 0.00 hod. do 4.00 hod v sobotu a

    v neděli, budou šetrně vráceny zpět do vody.

 

7. Ulovení sumci budou po vylovení předány ke kontrole hospodáři nebo jiné

    pověřené osobě k provedení agendy kontrolního odlovu.

 

8. Platí statut pro rybolov na revíru 411 105 Němčice (mimo použití lodˇky

    při kontrolním odlovu). Důraz je kladen na přísný zákaz rozdělávání ohně.

 

9. Na dodržování výše stanovených podmínek, dodržování statutu pro

    revír 411 105 a dodržování ryb.řádu bude dohlížet rybářská stráž

    MO Hulice.

 

10. Pověřená osoba kontrolou výše uvedených podmínek:  Béza Jiří

 

 

                                                     Petrův zdar