Odlov sumce

31.05.2016 21:29

PODMÍNKY ODLOVU SUMCE OBECNÉHO V RÁMCI  ICHTIOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU NA ÚN NĚMČICE revír 411 105.Pro rok 2016.

 

ROZHODNUTÍ  ministerstva zemědělství o provedení ichtiologického

průzkumu početního stavu Sumce velkého (Silurus glanis).

 

Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) s odkazem na § 11 odst. 2 zákona

o rybářství se v mimopstruhovém revíru č. 411105 SEDLICKÝ POTOK 1

vodárenská předzdrž Němčice, povolují vyjímky z denního lovu a to :

 

ve dnech 15.7.2016 - 17.7.2016 v době od 00:00 hod.   do   04.00 hod.

 

ve dnech 05.8.2016 - 07.8.2016 v době od 00:00 hod.   do   04.00 hod.