odevzdaní ulovkových lístků

20.12.2022 19:15
MO Hulice sděluje svým členům že:

Odevzdání ulovkových lístků se výlučné provádí vhozením ulovkáče do schránky, která je umístněna na dveřích klubovny rybářů. Je to tam, kde jste v době covidové vyřizovaly nové úlovkové lístky.  Lístky se musí odevzdat do 15.1.2023

(klubovna se nachází těsně než příjedete k místní hospodě). Schránka se nachází na vnitřní straně dveří a vně je otvor pro vložení