Vítejte na stránkách Rybářského svazu Hulice

 

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva.

Viz  uvedený odkaz:    www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad&lang=cz&web_menu_id=31

 

 

Vážení rybáři. Kliknutím na odkaz změna revíru se Vám zobrazí změny pro rok 2018, které je zapotřebí si uložit a řídit se jimi, pokud budete na tomto revíru rybařit.

změna revíru (426,8 kB)

 

zdroj ze kterého jsou info čerpány:   https://www.rybsvaz.cz/

Vážení rybáři, vážené rybářky.

S potěšením oznamujeme, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech je úspěšně dokončen. V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla  publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.  v částce 14, která vyšla  19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018.

 

 

Statut: Vážení rybáři.Jistě víte že k lovu ryb na nádrži Němčice revír 411 105 je zapotřebí místenku.Nedílnou součástí místenky je však i statut, kde svým podpisem stvrzujete seznámení o podmínkách lovu na této nádrži.Protože v letošním roce byl vydán nový upravený statut pro tento revír, je proto zapotřebí vyměnit starý statut za nový.Uvědomte si prosím ,  že je součástí  místenky na tento revír a pokud ho nemáte může to být bráno ,  jako hrubé porušení kázně a tím i odebrání rybářského lístku.Proto vám zde nabízíme stažení a seznámení se s obsahem statutu.

Odkaz ke stažení: Statut revír 411105

 


                                   POZOR

Na členské schůzi budou poučeni členové, že si vždy musí kromě vlastního popisu konkrétního revíru, ještě přečíst i Bližší podmínky výkonu rybářského práva toho kterého územního svazu, kde se revír nachází.

Od 16.6.2016 si porybní  musí nově dávat pozor, jestli si rybáři nenechávají kapry menší než 40 centimetrů. Nejmenší lovnou míru této ryby novela rybářského řádu zvýšila z 35 centimetrů na 40 cm. Ještě do roku 1963 přitom rybáři mohli beztrestně odnést kapra velkého 30 centimetrů.

V době od 1. ledna do 15. června je hájena i donedávna běžná ryba – okoun říční.

Okoun říční (Perca fluviatilis) – nejmenší lovná míra je 15 cm. (některé revíry i 20 cm)

 „Stavy okounů spíše klesají, takže se snažíme zavést mu dobu hájení tak, jak si podle našeho názoru zaslouží,“ komentoval změny odborný referent Českého rybářského svazu Pavel Vrána. Nadále se hájení vztahuje i na bolena, candáta, sumce a štiku.

Novela také zavádí třicetidenní rybářské lístky. Doposud byly rybářské lístky vydávány minimálně na rok, alternativou pak jsou tříleté a desetileté. Třicetidenní lístky ale ještě k dispozici nejsou, začnou se vydávat až od 1. ledna 2017. K jejich získání nebude muset žadatel prokazovat kvalifikační předpoklady tak, jak je tomu u dlouhodobých lístků.

 

PŘEHLEDNĚ: NON-STOP rybaření 2018! Na kterých „svazovkách“ se může příští rok chytat 24 hodin?

 

Odkaz:

I v příštím roce budou mít rybáři na vybraných svazových revírech možnost lovit 24 hodin. Výjimky se týkají vod v nejrůznějších částech republiky. Mezi nejpopulárnější revíry, na kterých bude non-stop režim platit, určitě patří například Orlík nebo Lipno. Nově bude 24 hodinový režim platit například na Labi ve Východočeském územním svazu, anebo třeba na Těrlické přehradě nedaleko Havířova. Seznam svazových revírů, na kterých se bude v příští sezóně chytat non-stop, si prohlédněte níže…  

Při pohledu na seznam revírů, na kterých budou non-stop režimy platit, si někteří rybáři jistě všimnou toho, že některé územní svazy mají více výjimek než ostatní. Pravidla ale byla pro všechny stejná: Ministerstvo zemědělství řeklo, že dá vždy 3 výjimky jednomu územnímu svazu. A ten územní svaz, který limit nenaplnil, přenechal nevyčerpaná místa jinému.

Některé výjimky platí už od roku 2017. Nově bude 24 hodinový režim platit na revírech Labe 27, 28 a 31 ve Východočeském územním svazu. Další nové revíry s non-stop režimem budou i v Moravskoslezském kraji. Konkrétně na Moravě 17 A a na Stonávce 2 A. Kompletní seznam svazových revírů s non-stop režimem si prohlédněte viz tabulka.

Všimněte si také, že na některých revírech se může lovit non-stop až do konce září!

 

                                           

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ ZMĚNIL NA NĚKTERÝCH REVÍRECH PRAVIDLA LOVU RYB.  Viz příloha.

změna pravidel lovu ryb.pdf (355286)

 


Petrův zdar