Vítejte na stránkách Rybářského svazu Hulice

 
Členská výroční schůze MO se bude konat 18.února 2023 od 14.00 hod.
v Hulicích na sále  místního pohostinství.
V tomto termínu / při schůzi / nebudou prodávány povolenky !
Prodej povolenek bude v termínech. 20.1.2023.  Další termíny jsou tyto: středa 25.1.2023 , pátek 10.2.2023  a pátek 17.2.2023.
 
(klubovna se nachází těsně než příjedete k místní hospodě)

Od 18:00 do 20:00 hodin. Další termíny se budou průběžně aktualizovat na webových stránkách MO dle zájmu. Prosíme o dodržování vládních usnesení ohledně covidu v den výdeje povolenek.

Berte prosím na vědomí že při čekání na vydání povolenky budete venku. Proto přizpůsobte oblečení aktuálnímu počasí v den výdeje.

 

MO Hulice sděluje svým členům že:

Odevzdání řádně vyplněných úlovkových lístků se výlučné provádí vhozením ulovkáče do schránky, která je umístněna na dveřích klubovny rybářů. Je to tam, kde jste v době covidové vyřizovaly nové úlovkové lístky.  Lístky se musí odevzdat do 15.1.2023

(klubovna se nachází těsně než příjedete k místní hospodě). Schránka se nachází na vnitřní straně dveří a vně je otvor pro vložení, viz fotografie.

Členská schůze MO se bude konat 19.března 2022 od 14.00 hod.
v Hulicích na sále  místního pohostinství. Na této schůzi proběhnou
volby do nového výboru spolku a členové budou informováni o nových
věcech a změnách atd.
Proto účast všech členů je žádoucí a naléhavá !
V tomto termínu / při schůzi / nebudou prodávány povolenky !
Prodej povolenek bude 11. března od 18.00 hod, jak uvedeno níže.
Za výbor MO jednatel Béza M.


Více zde: https://www.mocrshulice.cz/uredni-deska/
Členská schůze MO se bude konat 19.března 2022 od 14.00 hod.
v Hulicích na sále  místního pohostinství. Na této schůzi proběhnou
volby do nového výboru spolku a členové budou informováni o nových
věcech a změnách atd.
Proto účast všech členů je žádoucí a naléhavá !
V tomto termínu / při schůzi / nebudou prodávány povolenky !
Prodej povolenek bude 11. března od 18.00 hod, jak uvedeno níže.
Za výbor MO jednatel Béza M.


Více zde: https://www.mocrshulice.cz/uredni-deska/
 
 
 
Nový rybářský system RIS , co to bude znamenat pro rybáře.
 
 
 

Nový ceny známek a p ovolenek pro rok 2023.pdf (1324400)

 

Odstranění nánosů na VD Němčice tit

publikováno: 01.07.2022

Informace k plánovanému odstraňování nánosů z VD Němčice, které Povodí Vltavy bude realizovat od 1. 7. 2022 do 31. 3. 2023.

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz jakožto uživatel rybářského revíru č. 411 105 Sedlický potok 1 – Vodárenská předzdrž Němčice, Vás tímto informuje o chystaném záměru investora Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – úsek Želivka I, o plánovaném odstraňování nánosů z VD Němčice. Termín celé akce je dle plánu prací od 01. 07. 2022 do 31. 03. 2023.

 A jak bude celá akce probíhat?

Od 01.07.2022 započne správce Povodí Vltavy odpouštět vodu z VD Němčice, denní úbytek hladiny bude cca 20 cm, tento stav potrvá až do 31.07.2022, kdy by do této doby měla hladina VD Němčice klesnout zhruba o 5 m. Během snižování hladiny bude prováděn sběr a přesun vodních živočichů (škeblí atd.) a pravidelně měřena hladina kyslíku obsaženého ve vodě. Pro případ náhlých kyslíkových deficitů, bude u hráze připraven aerátor a čerpadlo, obě tato zařízení budou schopna ihned zahájit prokysličování vodního prostředí. Tato zařízení budou na místě připravena po celou dobu akce. Pokud i přes tato opatření dojde k úhynu ryb a jiných vodních organismů, bude jejich sběr prováděn bez prodlení a to denně, kdy budou následně likvidovány v asanačním podniku.

Co to znamená pro lovící rybáře?

Pro rybáře celá akce znamená určitá omezení v lovných místech, na která byli doposud zvyklí. Vzhledem k tomu, že hladina VD Němčice výrazně klesne, sníží se tím i plocha na které bude možno provádět rybářské právo. Lovné úseky, které jsou na revíru č. 411 105 - Sedlický potok 1 dnes označeny jako konec lovných úseků, budou dne 15.07.2022 posunuty blíže směrem k objektu hráze (k zátoce naproti zařízení Povodí Vltavy) a od 31.07.2022 budou tyto úseku znovu posunuty, a to až před hrází VD Němčice. Cedule budou umístěny přímo na břehu VD Němčice. Pro lepší orientaci, jsou tyto úseku označeny na situačním plánku celého VD Němčice. Pro parkování rybářů prosíme nevyužívejte trasy kudy bude odvážen sediment, doporučujeme využít odstavné plochy poblíž objektu hráze VD Němčice – nikoliv však parkoviště objektu Povodí Vltavy na hrázi a parkoviště k panelové cestě (vzdálené cca 100 m od hráze).

Věříme že celá akce „VD Němčice – odstranění nánosů“ proběhne za co nejmenších ztrát rybí obsádky a ostatních vodních živočichů a odstraněním nánosů sedimentů, dojde k navýšení akumulačního prostoru ve VD Němčice, kdy tento krok pozitivně ovlivní rybí obsádku a ostatní vodní živočichy. V roce 2023 bude do revíru č. 411 105 - Sedlický potok 1 vysazeno dvojnásobné množství rybí násady ke splnění zarybňovacího plánu. Rybářům se tímto omlouváme za vzniklé komplikace.

SÚS 

Fotogalerie:

 

Pro členy MOHulice. Pokud chcete dostávat informace co nejrychleji, zaregistrujte se. Registrace je zde na uvodní stránce v pravo. Zadáváte pouze jmeno a Váš e-mail.  Jiné informace od Vás nepožadujeme. Tato komunikace je v dnešní době opravdu nezbytná. Děkujeme za pochopení. Tato zpráva je jen pro členy, kteří se dosud neregistrovaly. Pro ty, kteří jsou již registrovaní se nic nemění.
Dále prosím sdělte svým kolegum a známím,  kteří sou členy MO,  aby se zaregistrovaly pokud jestě nejsou zaregistrovaní. Pokud si nepamatujete zda jste již registrovaly zaregistrujte se znovu. Děkuji.
Pokud však jste zaregistrovaný a přesto notifikační email nedostáváte,zkontrolujte složku spam.Je možné že z duvodu nastavení vaší emailové schranky padají některé emaily do spamu.Pokud se tak stane,klepněte a email a označte ho není spam..
S pozdravem admin.
 

 

Vážení rybáři,od 1.1.2022 jsou nové podmínky odebrání rybářské povolenky při přestupku:
 
A  sazebník kárných opatření:

 

 

Dodatek k revírům 2022

Dodatek č.1.docx (14941)

 

 

 
MoHulice sděluje že došlo k osazení cedulí od, kam chytat na revíru 411101 Želivka 1  viz. příloha.
 
 
 
 
 
 
 

Uvod byl přesunut do složky uřední deska